خرید بک لینک X

برترین اخبار
مدل کیک عروسی
سایت خبری امید فارس
روز بلاگ
سایت ساز رایگان
ساخت وبلاگ
وبلاگدهی
سایت خبری قشم
خرید بک لینک
خرید بک لینک ارزان
بک لینک رایگان
پایان نامه کشاورزی
پایان نامه رشته کشاورزی
پایان نامه معماری
پایان نامه رشته معماری
پایان نامه هنر
پایان نامه شیمی
پایان نامه کامپیوتر
پایان نامه اقتصاد
پایان نامه تاریخ
پایان نامه صنایع
پایان نامه حقوق
پایان نامه روانشناسی
پایان نامه علوم اجتماعی
پایان نامه جامعه شناسی
الهیات فقه و فلسفه
فایل ارشد پایان نامه
مرکز دانلود تحقیق
پایان نامه ارشد
حقوق جزا خصوصی
پایان نامه مدیریت دولتی بازرگانی
پایان نامه ارشد ورد
سایت ارشد پایان نامه
مشاوره و برنامه ریزی کنکور
پایان نامه برق قدرت الکترونیک
پایان نامه روانشناسی
پایان نامه رایگان
ارشدها
پایان نامه دانلود ارشد
پایان نامه های ارشد
پایان نامه ارشد
پایان نامه حسابداری دولتی مالی
پایان نامه عمران
پایان نامه های ارشد
دانلود پایان نامه
پایان نامه جغرافیا
پایان نامه دات نت
فایل پایان نامه
پایان نامه
پایان نامه ارشد
پایان نامه
دسترسی پایان نامه
دانلود پایان نامه
پایان نامه ها
مقاله
تست ارشد
دانلود پایان نامه
پایان نامه حقوق
پایان نامه
پایان نامه معماری
انجام پروژه متلب

پایان نامه ارشد مدیریت (سایت اصلی) 

نمونه سوال ارشد (تست ها)

سیم کشی ساختمان خرابی تلفن

پایان نامه ارشد حقوق  (سایت اصلی) 

دانلود پایان نامه ارشد -همه رشته ها

پایان نامه حسابداری (سایت اصلی)

پایان نامه ادبیات

پایان نامه برق

پایان نامه (ارشد فایل)

پایان نامه ارشد روانشناسی (بلاگ اسکای)

پایان نامه مدیریت 

پایان نامه ارشد  (پارسی بلاگ)

روانشناسی (لوکس بلاگ)

پایان نامه (رزبلاگ)

فروش فایل سنجش و دانش

آرتین فایل

پایان نامه (بلاگ اسکای)

 پایان نامه های پارسی بلاگ 2

پایان نامه و تز (فورکیا)

پایان نامه (نیلوبلاگ)

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت (لوکس بلاگ)

پایان نامه ارشد رشته حقوق (میهن بلاگ)

پایان نامه ارشد حقوق (بلاگ اسکای)

پایان نامه مدیریت بازرگانی

پایان نامه رشته حقوق (فورکیا)

دانلود پایان نامه رشته حقوق (روزفا)

هما تز

دانلود پایان نامه رشته حقوق (رز بلاگ)

پایان نامه حقوق (نیلو بلاگ)

عناوین پایان نامه مدیریت 

پایان نامه های حقوق (لوکس بلاگ)

پایان نامه تربیت بدنی

پایان نامه مدیریت صنعتی

پایان نامه ارشد مدیریت (بلاگ اسکای)

پایان نامه علم یار

پایان نامه روانشناسی (فورکیا)

پایان نامه ارشد حسابداری (فورکیا)

پایان نامه  مدیریت حسابداری (فورکیا)

پایان نامه علوم اجتماعی جامعه شناسی

پایان نامه حسابداری (نیلو بلاگ)

پایان  نامه مدیریت (فورکیا)

پایان  نامه ارشد

 پایان نامه حقوق (رزبلاگ)

دانلود پایان نامه (رزبلاگ) 

آوا فایل

پایان نامه (رزبلاگ) 2

دانلود پایان نامه ها (رزبلاگ 3)

دانلود متن کامل پایان نامه (رزبلاگ)

پایان نامه حقوق جزا

ارشد حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق جزا عمومی فقه و الهیات و...

دانلود پایان نامه رشته حقوق جزا عمومی فقه و الهیات و...

پایان نامه نقش تبلیغات بازرگانی در مدیریت بدن

فهرست مطالب:

مقدمه. 2

1-1. طرح مسئله تحقیق و تعریف آن. 4

1-2. بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 8

1-2-1- بیان ضرورت و اهمیت نظری یا علمی. 8

1-2-2- بیان ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی. 9

1-3. تشریح فرآیند تاریخی موضوع تحقیق. 11

1-4. اهداف تحقیق. 11

1-4-1- هدف اصلی. 11

1-4-2- اهداف جزئی. 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه. 14

2-1. تاریخچه موضوع. 14

2 -1-1. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 14

2-1-2. تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 16

2-1-3. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان. 20

2-1-4. تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران. 22

2-2. مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1. تبلیغات بازرگانی. 24

2-2-1-1. تعاریف تبلیغات.. 24

2-2-1-2. انواع تبلیغات.. 28

2-2-1-3. کارکردهای تبلیغات.. 29

2-2-1-4. آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 33

2-2-1-5. آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. 34

2-2-1-6. اهداف تبلیغات.. 35

2-2-1-7. تکنیک‌های تیلیغات 35

2-2-1-8. ویژگی های تبلیغات مدرن. 38

2-2-1-9. مدل‌های تبلیغ. 39

2-2-1-10. تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات 41

2-2-1-10-1. اقناع. 41

2-2-1-10-2. آگاهی. 41

2-2-1-10-3. ترغیب.. 42

2-2-1-10-4. ابلاغ. 42

2-2-1-10-5. تبلیغات و اطلاعات.. 42

2-2-2. نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌. 42

2-2-2-1. نظریه استحکام 43

2-2-2-2. نظریه شکاف آگاهی 44

2-2-2-3. نظریه برجسته‌سازی 45

2-2-2-4. نظریه کاشت 46

2-2-2-5. نظریه وابستگی مخاطبان 48

2-2-2- 6. چارچوب سازی 49

2-2-2- 7. نظریه مارپیچ سکوت 51

2-2-2- 8. نظریه استفاده و رضامندی 52

2-2-2- 9. نظریه ی نشر نوآوری. 53

2-2-2-10. نظریه بازنمایی رسانه. 54

2-2-2- 11. نظریه یادگیری اجتماعی 55

2-2-2-12. نقش رسانه‌ها در شکل دهی تصور بدن 57

2-2-2- 13. ایدئولوژی آگهی. 58

2-2-2- 14. صنعت فرهنگ 59

2-2-2- 15. تبلیغات از منظر پسامدرنیسم 61

2-2-2- 16. تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی. 65

2-2-2- 17. سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان. 66

2-3. مضامین مرتبط با مدیریت بدن. 67

2-3-1-1. تعریف مدیریت بدن. 67

2-3-1-2. مقبولیت اجتماعی بدن. 68

2-3-1-3. تصور از بدن. 67

2-3-1-4. جراحی زیبایی. 70

2-3-1-5. مد. 70

2-3-2. بررسی نظریات مرتبط با بدن. 70

2-3-2-1. اروینگ گافمن 71

2-3-2-2. برایان ترنر 73

2-3-2-3. آنتونی گیدنز 76

2-3-2-4. ژان بودریار 79

2-3-2-5. پی یر بوردیو 81

2-3-2-6. رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن. 83

2-3-2-6-1. فمنیست های مخالف (رادیکال) 83

2-3-2-6-2. فمنیسم لیبرال. 84

2-3-2-6-3. فمینیسم سوسیال. 84

2-3-2-7. میشل فوکو 88

2-3-2-8. سینوت 92

2-4. پژوهش‌های پیشین. 93

2-4-1. تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 93

2-4-1-1. پایان‌نامه‌ها 93

2-4-1-2. مقاله‌ها 99

2-4-2. تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور 104

2-4-3. ارزیابی پیشینه ها 112

2-5. فرموله کردن. 114

2-6. چهارچوب نظری تحقیق. 120

2-7. مدل نظری و مفهومی: 122

2-8. فرضیه های تحقیق 124

2-8-1. فرضیه اصلی. 124

2-8-2. فرضیه فرعی. 124

فصل سوم : روش­ تحقیق

3-1. روش شناسی تحقیق. 125

3-2. روش پژوهش… 126

3-3. تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغییرهای تحقیق. 127

3-3-1. تبلیغات بازرگانی 127

3-3-1-1. تبلیغات رسانه‌ای. 128

3-3-1-2. تبلیغات محیطی. 130

3-3-1-3. تبلیغات چهره به چهره 131

3-3-2. مدیریت بدن. 129

3-3-2-1 مدیریت بدن رفتاری. 132

3-3-2-2- تمایل نسبت به مدیریت بدن. 135

3-3-3- نگرش نسبت به تبلیغات بازرگانی. 136

3-3-4- تصور از بدن. 137

3-4- تکنیک تحقیق. 138

3-5- جامعه آماری. 138

3-6- برآورد حجم نمونه 138

3-7- روش نمونه گیری. 140

3-8- روش گردآوری اطلاعات.. 140

3-9- سطح تجزیه و تحلیل داده ها 138

3-10- تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات.. 138

3-11- واحد تحلیل یا مشاهده 141

3-12- سنجش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 142

3-12-1- اعتبار (روایی) 142

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:48  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 176

پایان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهرانی نسبت به اخبار و برنامه های سیاسی سیمای ج.ا.ا

فهرست مطالب:

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… پ

 • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
 • ضرورت واهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم:

بررسی پیشینه و ادبیات نظری تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

بخش اول: تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………………………….. 9

الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………… 9

ب: تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………………………………………. 14

ج: جمع بندی تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………….. 19

بخش دوم: بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی ………………………………………….. 20

الف: انواع اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………. 21

ب: اعتماد سیاسی …………………………………………………………………………………………………………. 25

بخش سوم: اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری ………………………………………………………………………………. 33

الف: جامعه شناسان کلاسیک ………………………………………………………………………………………. 33

ب: جامعه شناسان معاصر …………………………………………………………………………………………….. 40

بخش چهارم: اعتماد و انواع جوامع ………………………………………………………………………………………………………………. 52

الف: اعتماد در جوامع مدرن ………………………………………………………………………………………. 52

ب: اعتماد در جوامع در حال گذار ……………………………………………………………………………… 79

بخش پنجم: سرمایۀ اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 85

الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی ………………………………………………………………………… 85

ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد …………………………………………………………………………………….. 92

ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی …………………………………………………………. 96

بخش ششم: کارکرد و نقش رسانه ها ……………………………………………………………………………………… 101

الف: نقش سیاسی ………………………………………………………………………………………………………. 101

ب: نقش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………… 104

ج: نقش اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………… 105

بخش هفتم: چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………… 108

الف: اعتبار منبع ………………………………………………………………………………….. 108

ب: رسانه‌ها و اعتماد به اخبار ………………………………………………………………. 113

بخش هشتم: فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق ………………………………………………………………….. 130

الف: الگوی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 130

ب: فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 131

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
 • جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
 • شیوۀ نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

1-3: نحوه انتخاب میادین ………………………………………………………………………………………………………………………… 135

2-3 شیوه انتخاب افراد در میادین ………………………………………………………………………………………………………… 138

 • واحد تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 140
 • ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 140
 • تکنیک توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 141
 • تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 142

1-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به نظام سیاسی ………………………………………………………………………. 142

2-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به اخبار تلویزیون ……………………………………………………………………. 152

3-7- تعریف نظری و عملیاتی طبقه اجتماعی …………………………………………………………………………………… 156

4-7- تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی ………………………………………………………………………………… 163

5-7- تعریف عملیاتی متغیر دسترسی به رسانه های دیگر ………………………………………………………………… 166

6-7- تعریف عملیاتی متغیر های زمینه ای ………………………………………………………………………………………. 167

 • ملاحظات اخلاقی در حین جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………. 168

فصل چهارم:

یافته های تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170

بخش اول: یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………….. 171

بخش دوم: یافته های تبیینی ………………………………………………………………………………………. 212

بخش سوم: رگرسیون و تحلیل مسیر ………………………………………………………………………….. 229

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:44  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 181

پایان نامه مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..2
1-1طرح موضوع ……………………………………………………………………………………………..3
2-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………….4
3-1 اهداف تحقیق ………………………………………………..5
1-3-1 هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………..5
2-3-1 اهداف جزئی تحقیق …………………………………………………………………………………………..6
4-1 ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………….6
1-4-1 ضرورت علمی یا نظری ………………………………………………………………………………………..6
2-4-1 ضرورت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………………………..8
5-1 سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………..9
1-5-1 سوالات فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………..10
6-1 فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………..11
1-2 بخش اول: مرور تاریخی ……………………………………………………………………………………………12
1-1- 2 نگاهی کلی به تاریخچه سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………..12
2-1-2 فرآیند تاریخی موضوع ………………………………………………………………………………………..15
3-1-2 تاریخچه سواد رسانه ای در کشورها ………………………………………………………………………………………………16
1-3-1-2 کانادا……………………………………………………………………………………………16
2-3-1-2 آمریکا ……………………………………………………………………………………………..16
3-3-1-2 کشورهای اروپایی ……………………………………………………………………………………………..18
4-3-1-2 استرالیا …………………………………………………………………………………………………………19
5-3-1-2 آفریقای جنوبی ………………………………………………………………………………………….20
6-3-1-2 ژاپن …………………………………………………………………………………………………………………..20
7-3-1-2 سنگاپور ………………………………………………….

8-3-1-2 ایران …………………………………………………………………………………………………………….

21

21

4-1-2 نظام (سیستم) و فعالیت های مربوط به آموزش سواد رسانه ای در کشورها ……………………………….22
2-2 بخش دوم: مرور تجربی …………………………………………………………………………………………23
1-2-2 پژوهش های داخل کشور ………………………………………………………………………………………23
2-2-2 پژوهش های خارج از کشور ……………………………………………………………………………………..25
3-2 بخش سوم: سیر تحول رسانه ها …………………………………………………………………………29
1-3-2 کتاب ………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-2 روزنامه …………………………………………………………………………………………………………………..29
3-3-2 سینما …………………………………………………………………………………………………………….29
4-3-2 رادیو ………………………………………………………………………………………………………………………30
5-3-2 تلویزیون …………………………………………………………………………………………………………….30
6-3-2 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم ……………………………………………………………………………………………..30
7-3-2 بازی های رایانه ای …………………………………………………………………………………….31
8-3-2 اینترنت …………………………………………………………………………………………………….32
9-3-2 رسانه های متعامل و کارکردهای آن………………………………………………………………………………………………33
1-9-3-2- زیر ساخت های رسانه ی متعامل و ویژگی های آن …………………………………………………………………34
2-9-3-2- ویژگی های رسانه های متعامل …………………………………………………………………………………………………35
3-9-3-2- رسانه های متعامل و آموزش …………………………………………………………………………………………………….36
4-9-3-2- اهمیت وسایل ارتباط جمعی …………………………………………………………………………………………………….37
5-9-3-2- کارکردهای اصلی رسانه های جمعی برای جامعه …………………………………………………………………….38
6-9-3-2- سیر تحول جوامع ……………………………………………………………………………………………….40
1-6-9-3-2- مراحل تحول جوامع انسانی از دیدگاه مک لوهان ………………………………………………………………..42
4-2 بخش چهارم: مرور مفهومی …………………………………………………………………………………..45
1-4-2 تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن …………………………………………………………………………………….

1-1-4-2 تعاریف موجود از سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………

45

45

2-1-4-2 تعریف سواد رسانه ای از نگاه صاحبنظران خارجی …………………………………………………………………….46
3-1-4-2 سواد رسانه ای در نگاه صاحبنظران ایرانی ………………………………………………………………………………….47
4-1-4-2 توافق بر تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………48
2-4-2 عناصر سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..49
3-4-2 ویژگی های اساسی سواد رسانه ای …………………………………………………………………………………………………50
4-4-2 اصول سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………….51
5-4-2 آنچه سواد رسانه ای نامیده نمی شود ……………………………………………………………………………………………..54
6-4-2 رهنمودهای برنامه های جامع سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………..55
7-4-2 تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………………………………………………..56
1-7-4-2 ویژگی های تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………………………56
2-7-4-2 سواد رسانه ای و تفکر انتقادی …………………………………………………………………………………………………….57
8-4-2 خلاصه مفاهیم، سوال ها و کلید واژه های سواد رسانه ای …………………………………………………………….60
5-2 بخش پنجم:مرور نظری ……………………………………………………………………………………………………………61
1-5-2 رویکردهای نظری سواد رسانه ای ……………………………………………………………………………………………………61
1-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر هابز …………………………………………………………………………………………………….61
2-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر تامن ………………………………………………………………………………………………………….63
3-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر پاتر ………………………………………………………………………………………………………66
2-5-2 نظریه های ارتباطات مرتبط با سواد رسانه ای ………………………………………………………………………………..69
1-2-5-2 نظریه استفاده و خشنودی …………………………………………………………………………………………………………..69
2-2-5-2 گفتمان و قدرت ………………………………………………………………………………………………………………….71
3-2-5-2 زبان و ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………………..71
4-2-5-2 نظریه اقتصاد سیاسی رسانه …………………………………………………………………………………………………….72
5-2-5-2 رمزگذاری-رمزگشایی و نظریه دریافت ………………………………………………………………………………………..

73


...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:41  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 152

پایان نامه تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه ­های تهران

فهرست مطالب:

1-1-طرح مسئله. 2

1-2-ضرورت و اهمیت موضوع. 6

1-2-1-ضرورت و اهمیت نظری.. 6

1-2-2-ضرورت و اهمیت عملی. 6

1-3-اهداف پژوهش… 6

1-3-1-هدف اصلی. 6

1-3-2-اهداف فرعی. 6

1-4-سوالهای اصلی تحقیق. 7

1-4-1-سوال اصلی. 7

1-4-2-سوالهای فرعی. 7

1-5-مفاهیم پژوهش… 7

1-6-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش… 8

2-1-کلیات اندیشه هابرماس.. 13

2-2-زندگینامه. 14

2-3-مروری اجمالی به افکار و اندیشههای هابرماس.. 15

2-4-دانش و علایق بشری.. 18

2-5-تاریخچه حوزه عمومی (فرانسه، آلمان، انگلستان) 25

2-6-حوزه عمومی. 29

2-7-اخلاق گفتگو در حوزه عمومی. 47

2-8-عقلانیت در نزد هابرماس.. 47

2-9-مفهوم دموکراسی در نزد هابرماس.. 49

2-10-موقعیت آرمانی گفتگو. 53

2-11-احتجاج. 54

2-12-کنش ارتباطی. 57

2-13-زیست جهان. 66

2-14-پیشینه پژوهش… 73

3-1-روش پژوهش… 77

3-2-سوالهای اصلی تحقیق. 78

3-2-1-سوال اصلی. 78

3-2-2-سوالهای فرعی. 78

3-3-جامعه و نمونه آماری.. 77

3-4-نحوه جمع آوری داده ها 78

3-5-ابزار اندازهگیری پژوهش… 78

مصاحبه نیمه ساخت یافته با افراد کافهرو شهر تهران. 78

3-6-پایایی و روایی در دادههای کیفی. 79

3-7-شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 80

4-1-مقدمه. 82

4-2-یافتههای پژوهش… 82

4-2-1-سوال اول پژوهش… 84

4-2-2-سوال دوم پژوهش… 87

4-2-3-سوال سوم پژوهش… 88

4-2-4-سوال چهارم پژوهش… 91

4-2-5-سوال پنجم پژوهش… 92

فصل پنجم. 95

نتایج و پیشنهادات.. 95

5-1-بحث و نتیجهگیری یافتههای پژوهش… 97

5-1-1-سوال اول پژوهش… 99

5-1-2-سوال دوم پژوهش… 100

5-1-3-سوال سوم پژوهش… 101

5-1-4-سوال چهارم پژوهش… 102

5-1-5-سوال پنجم پژوهش… 102

5-2-محدودیتهای پژوهش… 103

5-3-پیشنهادات پژوهش… 104

5-3-1-پیشنهادات کاربردی.. 104

5-3-2-پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی. 104

منابع.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:37  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 128

پایان نامه تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

پیشگفتار. 2

1 .1. طرح مسئله. 4

0102 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

3 . 1. اهداف تحقیق.. 7

1 . 3. 1 هدف اصلی تحقیق : 8

2 . 3. 1 اهداف فرعی: 8

4 . 2 سوالات تحقیق.. 8

5 . 1 . فرضیه های پژوهش… 9

6 . 1 . تعریف نظری برخی مفاهیم. 10

فصل دوم: بررسی ادبیات نظری پژوهش… 11

مقدمه. 12

گفتار اول: مبانی نظری پژوهش… 13

1 . 1 . 2 . رسانه های نوین خالق جهان نوین : 13

2 . 1 . 2 . جامعه ی شبکه ای و اجتماعات مجازی: 14

3 . 1 . 2 . شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان. 15

4 . 1 . 2 . تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران. 16

5 . 1 . 2 . ویژگی های شبکه ی اجتماعی: 17

6 . 1 . 2 . کارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی.. 21

7 . 1 . 2 . کارکردهای منفی شبکه های اجتماعی.. 26

9 . 1 .2 . تاثیرهای سیاسی شبکه های اجتماعی: 28

10 . 1 . 2 . شبکه اجتماعی فیس بوک.. 29

1 . 10. 1 . 2. فیس بوک چیست و چه خدماتی را در اختیار کاربران خود می گذارد؟. 30

2 . 10. 1 . 2.کاربران فیس بوک.. 31

3 . 10. 1 . 2. اعتیاد و اثر روانی فیس بوک بر مردم. 32

4 . 10. 1 . 2. فیس بوک و تب فیس بوکی در ایران. 33

11. 1 . 2 . مفهوم دین مجازی.. 34

1. 11. 1. 2. اثرات مثبت فضای مجازی بر دین.. 35

2. 11. 1. 2.اثرات منفی فضای مجازی بر دین: 36

12. 1. 2. تکنولوژی در خدمت دین.. 37

13. 1. 2. همکاری تکنولوژی و دین.. 38

14. 1. 2. فرهنگ و رسانه. 38

15. 1. 2. نسبت دین و رسانه. 40

16. 1. 2. ادوار رابطه دین و رسانه و مساله رویارویی آن دو. 41

18. 1. 2. دنیای سایبر در خدمت دین: 43

19. 1. 2. نظریات در مورد شبکه های اجتماعی.. 44

1. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه. 44

2. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46

3. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی.. 47

4. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی.. 49

5. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی.. 51

6. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی.. 52

گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین.. 54

1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54

2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62

گفتار سوم : چارچوب نظری.. 65

1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق.. 68

2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69

3. 3. 2. سوالات تحقیق.. 70

2. 3. 3. 2. فرضیه های پژوهش: 71

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 72

مقدمه: 73

1. 3. نوع و روش تحقیق: 74

2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76

1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76

2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77

3. 3. واحد ثبت: 81

4. 3. واحد تحلیل: 81

5. 3. جامعه آماری: 81

6. 3. روش نمونه گیری: 81

7. 3. حجم نمونه: 82

8. 3. زمان: 82

9. 3. تکنیک گردآوری اطلاعات: 82

10. 3. تکنیک پردازش داده ها: 83

11. 3. اعتبار و روایی تحقیق: 83

فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش… 85

مقدمه: 86

1. 4 . بررسی یافته های توصیفی.. 87

2. 4. بررسی یافته های تحلیلی…………………… 115

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 116

مقدمه: 117

1. 5. پاسخ به سوالات پژوهش… 118

2. 5. نتیجه گیری.. 122

1. 2. 5نتیجه گیری توصیفی.. 122

2. 2. 5. نتیجه گیری تحلیلی: 124

3. 5. پیشنهادها: 125

1 . 3 . 5. پیشنهادی های کاربردی.. 125

2 . 3 . 5. پیشنهاد های پژوهشی.. 126

4 . 5 . محدودیت های پژوهش: 127

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:34  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 130

پایان نامه تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایران و آمریکا طی سال 1390 الی 1392

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………2

1-2-بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-اهداف تحقیق……….. …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 -پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 15

2-2 -تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………… 17

2-3 -تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. 21

2-4 – مفهوم دیپلماسی ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4 -1- تعریف دیپلماسی ………………………………………………………………………………………….. 25

2-4 -2- تعریف دیپلماسی عمومی…………………………………………………………………………………. 27

2-4-3-تاریخچه دیپلماسی عمومی……………………………………………………………………………….. 29

2-4 -4- دیپلماسی عمومی نوین…………………………………………………………………………………….. 26

2-4 -5-عوامل موثر بر دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………… 33

2-4 -6- مولفه های دیپلماسی عمومی………………………………………………………………………………… 35

2-4 -7- تعریف دیپلماسی فرهنگی……………………………………………………………………………………………………… 39

2-4 -8-تعریف دیپلماسی رسانه ای …………………………………………………………………………………………………….. 39

-5-2 تفاوت دیپلماسی عمومی و رسانه ای…………………………………………………………………………………………… 41

2-6- چارچوب نظری و روش شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-1-دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل…………………………………………………………….. 31

2-6-2-نظریه واقع‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-3-نظریه نو واقع گرائی ………………………………………………………………………………………… 33

2-6-4-دیپلماسی عمومی ازدیدگاه نظریه واقع گرائی و نو واقع گرائی……………………………………………………. 33

2-6-5-نظریه لیبرالیسم . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-6-6-نظریه نولیبرالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-7-دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه لیبرالیسم و نو لیبرالیسم ………………………………………………….. 34

2-6-8-ساختارگرایان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-9-دیپلماسی عمومی از دیدگاه ساختارگرایی………………………………………………………………………………… 36

2-6-10-نظریه تاثیر سی ان انی…………………………………………………………………………………………………………… 36

2-6-11-نظریه برجسته سازی ……………………………………………………………………………………………………………… 42

2-6-12-نظریه برجسته سازی در تاثیر سی ان انی ………………………………………………………………………………. 43

2-6-13-نظریه شاخص سازی ……………………………………………………………………………………………………………. 44

2-6-14-نظریه ایجاد رضایت مندی یا مدل پروپاگاندا ……………………………………………………………………………. 45

2-7-تعریف دیپلماسی اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-8 –مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی …………………………………………………………. 46

2-9 -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی …………………………………………………………………………………. 47

2-10 – اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای……………………………………………………………………………….. 50

2-11 – دیپلماسی عمومی آمریکا………………………………………………………………………………………………………….. 54

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-2- تاریخجه گفتمان…… ……………………………………………………………………………………………. 63

3-3- مبانی نظری گفتمان …………………………………………………………………………………………… 63

3-3- 1- نظریه گفتمان در زبان شناسی …………………………………………………………………………… 63

3-3-2- ساختارگرائی و زبان……………………………………………………………………………….. ……… 62

3-3-3- پسا ساختارگرائی و گفتمان ……………………………………………………………………………… 63

3-4- نظریه های تحلیل گفتمان ……………………………………………………………………………………. 64

3-4-1- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو ………………………………………………………………………… 65

3-4-2- دریدا و پساساختارگرائی………………………………………………………………………………….. 65

3-4-3- نظریه گفتمان لاکلاو موفه…………………………………………………………………………………………………………….. 65

3-5- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان ………………………………………………………………………………… 66

3-6- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه ………………………………………………………………. 68

3-6-1- غیریت سازی ………………………………………………………………………………………………. 68

3-6-2- قابلیت دسترسی ………………………………………………………………………………………….. 69

3-6-3- قابلیت اعتبار……………………………………………………………………………………………….. 69

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:31  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 145

پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد(مطالعه مو

چکیده

با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور ورابطه آن با میزان دینداری از دیدگاه کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام گرفته و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا شبکه های اجتماعی موبایلی به عنوان یک رسانه فرا نوین باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وکاربردها متفاوت چقدر درارتباط با میزان دینداری افراد ایفای نقش می‌کند؟ جامعه آماری را کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور درسال 1393 تشکیل می‌دهد. روش نمونه گیری سیستماتیک با روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجی به عمل آمده است. از نظریه های جامعه شبکه ای کاستلز، ساخت بندی گیدنز، استفاده وخشنودی کارتز دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغیر میزان استفاده از شبکه‌ها با بتای 42 درصد بیشتر از سایر متغیرهای مستقل بردینداری افراد تأثیر می‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفی است.

مقدمه
درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. که به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گردید (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاکربرگ ایجاد دسترسی آزاد به داده های اساسی تلفن همراه است.

سایت البته قبل از این سایت‌ها های مانند(ملاقات و انجمن‌ها و شبکه همکلاسی‌ها) که امکان ارتباط با دوستان را به کاربران می‌داند اما تنها سایتی که این دو ویژگی را باهم داشت سایت شش درجه بود که به عنوان اولین شبکه اجتماعی شناخته شد. این سایت با ارتقای امکانات کاربران زیادی جذب کرد اما بعد سال 2000 به علت استفاده نادرست کاربران مسدود شد (اکبری،4:1390). اگرپیدایش اینترنت را در پایان هزاره دوم مهم‌ترین رویداد تاریخ بشریت بدانیم، می‌توان ظهور شبکه های اجتماعی را از بزرگ‌ترین آثار این پدیده درآغاز هزاره سوم دانست. یک شبکه اجتماعی، مجموعه­ای از سرویس­های مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کرده، منابع خود رابا آن‌هابه اشتراک بگذارند (بوید وایسون،212:2007). تعامل در رسانه نوین از نوع تعامل بدون تقابل است. به بیان دیگر تقابل افراد در فضای مجازی، از نوع تقابل درمحیط فیزیکی نیست. این صورت از تعامل بین افراد ناآشنا و از راه دور رایج‌ترین نوع تعامل در فضای مجازی است (150،2005، Holme).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:27  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 134

پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی دانشجویان دانشکده هنر

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول. 2

مقدمه. 3

1-1 بیان مسأله. 6

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 11

1-3 اهداف پژوهش… 13

1-4 سئوالات کلیدی تحقیق. 14

1-5 فرضیات تحقیق. 14

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 15

مقدمه. 16

2-1 پیشینه نظری تحقیق. 17

2-1-1 دین و مفاهیم دینی.. 19

2-2 مفاهیم نظری.. 25

2-2-1 اینترنت.. 26

2-2-2 شبکه اجتماعی.. 29

2-2-3 فیس‌بوک… 35

2-2-4 گوگل پلاس (Google pulls) 40

2-2-4-1 حلقه‌ها (Circles) 41

2-2-4-2 چت ویدئویی در پاتوق‌ها (hangout) 41

2-2-4-3 آپلود بی‌درنگ عکس‌ها و ویدئوها 42

2-2-4-4 جرقه‌های گوگلی یا (Spark) 42

2-2-4-5 گردهمایی گوگلی (Huddle) 42

2-2-4-6گوگل پلاس و موبایل. 42

2-3 پیشینه تحقیق. 46

2-3-1 تحقیقات داخلی.. 46

جنگ نرم سایبری در فضای شبکه‌های اجتماعی.. 49

بررسی فرصت‌ها و چالشهای موجود پیرامون وضعیت هویت ایرانی در فضای مجازی.. 50

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تحولات سال 1388. 50

بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستان شهر تهران. 51

چهارچوب مفهومی.. 55

2-3-2 پژوهش‌های خارجی.. 62

2-4 کتابهای داخلی.. 65

2-5 کتاب‌های خارجی : 65

2-6 جمع بندی پیشینه تحقیق. 66

2-7 مبانی نظری تحقیق. 67

2-7-1 نظریه شکاف اگاهی.. 68

2-7-2 نظریه کاشت.. 70

2-7-3 نظریه جبرگرایی رسانه‌ای.. 72

2-7-4 نظریات ارتباطات کامپیوتر- واسط.. 74

2-7-5 نظریه‌ی غنای رسانه‌ای.. 76

2-7-6 نظریه‌ی شیوه‌ی پردازش اطلاعات اجتماعی.. 77

2-7-7 نظریه‌های مطرح. 80

2-7-7-1 جامعه اطلاعاتی به عنوان فرا صنعت گرایی (دانیل بل) 80

2-7-7-2 اطلاعات، دولت – ملت و نظارت ( آنتونی گیدنز ) 82

2-7-7-3 مدیریت و دستکاری اطلاعات، گستره نوین همگانی ( یورگن هابرماس ) 83

2-7-7-4 اطلاعات و تغییر شهری ( مانوئل کاستلز ) 84

2-8 چارچوب نظری.. 87

تامپسون. 92

آنتونی گیدنز. 94

نظریه شکاف اگاهی.. 94

نظریه استفاده و رضامندی مخاطبان. 100

جمع بندی.. 101

فصل سوم روش تحقیق.. 103

3-1 روش انجام پژوهش… 104

3-2 جامعه آماری.. 105

3-3 روش نمونه گیری.. 105

3-4 حجم نمونه. 105

3-5 شیوه گردآوری داده ها 107

3- 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 107

3-7تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 107

3-8 اعتبار و پایایی.. 108

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 109

4-1 مقدمه. 110

4-2 توصیف داده‌ها 110

4-2-1 تحلیل پرسشنامه‌ها 111

4-5 آزمون فرضیات تحقیق. 146

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 154

مقدمه. 156

1-5 نتیجه‌گیری.. 157

نتایج توصیفی تحقیق: 159

نتایج استنباطی: 161

2-5 پیشنهادها 162

الف:پیشنهادات نظری: 162

ب: پیشنهادات کاربردی: 163

پیشنهادات برای مطالعات بعدی: 164

موانع تحقیق. 165

فهرست منابع. 1

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:12  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 133

پایان نامه روایتگری معلولیت در سینمای ایران

چکیده

رسانه­ها بازتاب زندگی روزمره ما هستند و با زبان نشانه، حوادث و گروه­های مختلف را به تصویر می­کشند.در این میان، سینما از جمله رسانه­های تصویری محسوب می­شود که با زبان تصویر و نماد، موضوعات مختلف در سطح جامعه را مطرح می­کند. در این پژوهش، موضوع معلولیت در سینمای ایران مدّ نظر قرار گرفته است. معلولین از جمله گروه­هایی هستند که در رسانه­ها بازنمایی می­شوند اما چگونگی این بازنمایی و تصویری که از آن­ها در سینما ارائه می­شود حائز اهمیت است بدین منظور، سؤال­های اصلی که در این رابطه مطرح می­شوند این است که آیا نحوه بازنمایی معلولیت به گونه­ای مثبت است یا منفی؟ جایگاه معلولین در سینمای ایران چگونه است؟ ابعاد و گونه­های روایتگری معلولیت به چه صورت است و موضوعات مرتبط با پدیده معلولیت کدامند؟ به منظور دست­یابی به این پرسش­ها شش فیلم از سینمای ایران با نام­های این­جا بدون من، بید مجنون، رنگ خدا، آواز گنجشک­ها، بچه­های ابدی و میم مثل مادر انتخاب شده که به روش تحلیل روایت و از طریق تکنیک­های بارت، استراوس، تودورف و گریماس مورد تحلیل قرار گرفته­اند. در انتخاب این فیلم­ها از نمونه­گیری هدفمند غیر احتمالی استفاده شده­است و واحدهای تحلیل، صحنه و شخصیت است. از طرفی دیگر این فیلم­ها به گونه­ای انتخاب شده­اند که تمام گونه­های معلولیت از جمله معلولیت حرکتی، معلولیت ذهنی، معلولیت احشایی (ناراحتی قلبی، کلیوی، تنفسی) و معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) را پوشش دهند.

سینما با به تصویر کشیدن خشونت نمادین نسبت به معلولین، طرد اجتماعی آن­ها توسط خانواده و اطرافیان، کلیشه­سازی و استفاده از تز کم­نمایی و به حاشیه راندن آن­ها تصویری منفی از این گروه به نمایش می­گذارد هرچند سعی بر تصویرسازی مثبت از پدیده معلولیت و معلولین داشته باشد، اما فضای کلی فیلم­ها و کنش­هایی که در فیلم نسبت به افراد معلول اعمال می­شود، جایگاه منفی این افراد در جامعه، طبیعی­سازی و وجود افکار قالبی درباره معلولیت و معلولین را پررنگ­تر می­کند.

واژگان کلیدی: سینما، بازنمایی، معلولیت، داغ ننگ، روایت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)طرح موضوع و تعریف آن ………………………………………………………………………………………….. 2

1-2) بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ……………………………………………………………………….. 6

1-2-1) ضرورت و اهمیت نظری یا علمی ………………………………………………………………………….. 6

1-2-2) ضرورت و اهمیت عملی یا اجتماعی ……………………………………………………………………… 7

1-3) تشریح فرایند تاریخی موضوع تحقیق …………………………………………………………………………. 7

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2) اهداف جزئی ………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تدارک نظری تحقیق …………………………………………………………………………………. 9

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1) تاریخچه سینما در جهان …………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2) تاریخچه سینما در ایران ……………………………………………………………………………………… 13

2-3)مستندات مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1) بازنمایی ……………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1-1) تعریف بازنمایی …………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-2)استوارت هال و بازنمایی ………………………………………………………………………………….. 16

2-3-1-3)کلیشه­سازی و بازنمایی ……………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-4)خشونت نمادین …………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-2)تعریف داغ ننگ …………………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-1)داغ ننگ از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………….. 34

2-3-2-2)مفهوم رؤیت پذیری ……………………………………………………………………………………….. 36

2-3-2-3)مفهوم اطلاعات اجتماعی ………………………………………………………………………………… 37

2-3-2-4)مفهوم نمادهای پنهان­کننده هویت …………………………………………………………………….. 38

2-3-2-5)مدیریت اطلاعات و پنهان کردن داغ ننگ ………………………………………………………….. 39

2-3-3)معلولیت ……………………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-1)تعریف نقص …………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3-2)تعریف ناتوانی ……………………………………………………………………………………………….. 43

2-3-3-3)نقص از دیدگاه گافمن ……………………………………………………………………………………. 44

2-3-3-4)تعریف معلولیت …………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-5)ویژگی­های معلولیت ………………………………………………………………………………………. 48

2-3-3-6)معلولیت از دیدگاه پزشکی ……………………………………………………………………………… 49

2-3-3-7)رویکردهای فایفر به معلولیت ………………………………………………………………………….. 50

2-3-3-8)انواع پارادایم­های معلولیت ………………………………………………………………………………. 52

2-3-3-9)تعریف توان­بخشی …………………………………………………………………………………………. 53

2-3-3-10)فلسفه توان­بخشی ………………………………………………………………………………………… 54

2-3-3-11)اهداف توان­بخشی ……………………………………………………………………………………….. 55

2-3-3-12)تعریف تبعیض ……………………………………………………………………………………………. 55

2-3-3-13)تبعیض فردی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3-3-14)تبعیض نهادی­شده ……………………………………………………………………………………….. 58

2-3-3-15)مفهوم دیگری سازی ……………………………………………………………………………………. 58

2-3-4)مفهوم روایت ……………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-4-1)تعریف روایت ……………………………………………………………………………………………… 59

2-3-4-2)تعریف روایت­شناسی ……………………………………………………………………………………. 63

2-3-4-3)اجزای روایتگری …………………………………………………………………………………………. 66

2-3-4-4)موضوع …………………………………………………………………………………………………….. 73

2-3-4-5) درون­مایه …………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-6)ساختار و پلات …………………………………………………………………………………………. 73

2-3-4-7)تعریف توالی …………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-4-8)تعریف زاویه دید، کانون دید و راوی …………………………………………………………… 74

2-3-4-9)انواع راوی…………………………………………………………………………………………………..76

2-3-4-10)تعریف شخصیت………………………………………………………………………………………..77

2-3-4-11)تعریف شخصیت­پردازی………………………………………………………………………………78

2-3-4-12)تکنیک………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-13)لحن…………………………………………………………………………………………………………78

2-3-4-14)ضرب­آهنگ………………………………………………………………………………………………79

2-3-4-15)زمینه………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-4-16)تعریف زمان و مکان در روایت…………………………………………………………………..80

2-3-4-17)زمان­مندی روایت……………………………………………………………………………………..80

2-3-4-18)تقابل بین داستان و روایت…………………………………………………………………………81

2-3-4-19)روایت سینمایی………………………………………………………………………………………..82

2-3-5)نظریه­های روایت……………………………………………………………………………………………83

2-3-5-1)ارسطو………………………………………………………………………………………………………83

2-3-5-2)فرمالیسم روسی…………………………………………………………………………………………85

2-3-5-3)ساختارگرایی…………………………………………………………………………………………….87

2-3-5-4)پست مدرنیسم………………………………………………………………………………………….90

2-3-6)پژوهش­های پیشین………………………………………………………………………………………..91

2-3-7)چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………93

2-3-7-1)نظریه بازنمایی ………………………………………………………………………………………. 93

2-3-7-2)نظریه داغ ننگ گافمن ……………………………………………………………………………. 95

2-3-8)مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………….. 96

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………….100

3-1)شمای تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-2)سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………101

3-3)تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم………………………………………………………..101

3-4)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………105

3-5)تکنیک تحقیق…………………………………………………………………………………………….107

3-6)واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………….111

3-7)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………111

3-8)برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………..111

3-9)روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………….115

3-10)رویه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………112

3-11)سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………..112

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:07  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 133

پایان نامه بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم

چکیده

رویکرد مثبت و باز حوزۀ علمیه قم نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی باعث شده است، اقبال به استفاده از جدیدترین وسایل ارتباطی به منظور تحصیل، تحقیق، تبلیغ و تعامل مؤثر با فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و جهان، در بین روحانیون بسیار چشم‌گیر باشد و همین امر، طلاب علوم دینی را به صحن علنی جامعۀ بین‌المللی (در مصاف با انواع دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و سلیقه‌های فکری، عقیدتی، فرهنگی، ارزشی و رفتاری متنوع) وارد کرده است.

در پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه‌های ارتباطاتی (نظریه بوم‌شناسی رسانه‌ها، و مجموعه نظریه‌های مربوط به رویکرد رسانه‌های قدرتمند) و نیز نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی در خصوص شکل‌گیری و تغییر نگرش‌، و در قالب یک تحقیق بین رشته‌ای تأثیرات رسانۀ اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعۀ آماری پژوهش (روحانیون شهر قم) استفاده گردید که از طریق دو مرحله نمونه‌گیری (خوشه‌ای و در دسترس) ابتدا مدارس حوزوی و سپس واحدهای تحقیق (طلاب علوم دینی) برای جمع‌آوری اطلاعات مشخص گردیدند.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، نشان می‌دهند که بین استفاده از اینترنت (در دو بُعد میزان استفاده و نوع محتوای مورد استفاده) با نگرش فرهنگی روحانیون ارتباط معنی‌داری وجود دارد؛ بدین ترتیب که نگرش فرهنگی روحانیونی که به میزان زیادتری از اینترنت استفاده می‌کنند، بیش‌تر به سمت نوگرایی تمایل دارد و بر عکس هر چه میزان استفاده از اینترنت کم‌‌تر ‌باشد، نگرش فرهنگی آن‌ها بیش‌تر به سمت سنت‌گرایی میل می‌کند. هم‌چنین هر چه روحانیون، محتوایی را که در چارچوب اخلاقی، شرعی، قانونی یا صنفی آن‌ها قرار دارد مورد استفاده قرار می‌دهند، نگرش آن‌ها سنتی‌تر و هر چه قدر محتوای خارج از این چارچوب را مورد استفاده قرار می‌دهند، نگرش فرهنگی نوگرایانه‌تری خواهند داشت.

کلید واژگان: اینترنت، روحانیون، نگرش فرهنگی، نوگرایی، سنت‌گرایی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1ـ1ـ مقدمه. 2

2ـ1ـ بیان مسئله. 4

1ـ2ـ1ـ دورۀ فرهنگ شفاهی؛ دورۀ سلطۀ دین بر رسانه‌ها 5

2ـ2ـ1ـ دورۀ فرهنگ کتبی؛ دورۀ چالش بین دین و رسانه‌ها 5

3ـ2ـ1ـ دورۀ فرهنگ الکترونیک؛ دورۀ سلطۀ رسانه‌ها بر دین.. 7

3ـ1ـ ضرورت پژوهش… 9

4ـ1ـ اهداف پژوهش… 13

1ـ4ـ1ـ هدف کلی: 13

2ـ 4ـ1ـ اهداف جزئی: 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش… 15

مقدمه: 16

1ـ2ـ تعاریف مفهومی.. 16

1ـ1ـ2ـ اینترنت.. 16

1ـ1ـ1ـ2ـ اینترنت در ایران. 18

2ـ1ـ1ـ2ـ اینترنت به مثابه یک رسانه. 19

3ـ1ـ1ـ2ـ ویژگی‌های رسانۀ اینترنت.. 21

1ـ3ـ1ـ1ـ2ـ تعاملی بودن یا دوسویه‌گی: 22

2ـ3ـ1ـ1ـ2ـ از جاکندگی.. 23

3ـ3ـ1ـ1ـ2ـ ظرفیت نامحدود. 24

4ـ3ـ1ـ1ـ2ـ انعطاف‌پذیری بالا. 24

5ـ3ـ1ـ1ـ2ـ امکان‌ شخصی‌‌سازی.. 24

2ـ1ـ2ـ نگرش فرهنگی.. 25

1ـ2ـ1ـ2ـ فرهنگ… 25

1ـ1ـ2ـ1ـ2ـ ویژگی‌های فرهنگ… 28

2ـ2ـ1ـ2ـ نگرش… 29

1ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اجزای نگرش… 32

2ـ2ـ2ـ1ـ2ـ ارتباط نگرش‌های مختلف با یکدیگر. 34

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ ویژگی‌های نگرش: 34

4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ راه‌های شکل‌گیری یا تغییر نگرش… 34

1ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ اندیشیدن یا تفکر مطلق.. 35

2ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تجربۀ مستقیم. 36

3ـ4ـ2ـ2ـ1ـ2ـ صِرف قرار گرفتن در معرض محرّک‌ها 36

5ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تکوین نگرش‌ها 37

6ـ2ـ2ـ1ـ2ـ رابطۀ بین نگرش و رفتار 39

7ـ2ـ2ـ1ـ2ـ کارکردهای نگرش: 40

8ـ2ـ2ـ1ـ2ـ سنجش نگرش‌ها 41

3ـ2ـ1ـ2ـ روحانیت.. 42

1ـ3ـ2ـ1ـ2ـ وظایف روحانیت.. 43

4ـ2ـ پیشینۀ پژوهش… 44

1ـ7ـ1ـ پژوهش‌های داخلی.. 45

2ـ7ـ1ـ پژوهش‌های خارجی.. 52

2ـ2ـ مرور نظری.. 53

1ـ2ـ2ـ نظریه‌های ارتباطاتی.. 54

1ـ1ـ2ـ2ـ رویکرد رسانه‌های قدرتمند. 54

1ـ1ـ1ـ2ـ2 ـ دیدگاه بوم‌شناسی رسانه‌ها (شکل قدرتمند رسانه) 55

2ـ1ـ1ـ2ـ2 ـ دیدگاه محتوای قدرتمند رسانه. 63

1ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ گلوله (گلولۀ جادویی) 65

2ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ مارپیچ سکوت.. 66

3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ2ـ نظریۀ برجسته‌سازی.. 68

...

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه 14 تير 1395ساعت 13:04  توسط مدیر سایت  |  | تعداد بازدید : 157

متن کامل اینجا کایک کنید